skip to Main Content

Werkzaamheden week 50, 51 in 2018

Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden in Tricht voor week 50 en 51 2018.

De werkzaamheden voor het eerste grote bouwwerk, de onderdoorgang Lingedijk, zijn in volle gang. Zo hebben we afgelopen maand de eerste bodemonderzoeken afgerond en zijn er diverse inmetingen gedaan. Daarnaast is het u waarschijnlijk opgevallen dat we een groot gedeelte van de begroeiing aan de westzijde van het spoor tussen de Nieuwsteeg en Lingedijk hebben gekapt en gesnoeid.

In week 50 en 51, 2018 werken we aan de voorbouwlocatie om het spoordek te bouwen. Deze voorbouwlocatie komt te liggen aan de westzijde van spoor langs de Linge. Daarnaast brengen we een hulpdamwand aan naast de Lingebrug en persen we een duiker (rioolbuis) onder het spoor 100 meter ten noorden van de overweg Lingedijk. Bovengenoemde werkzaamheden zullen mogelijk geluidshinder en lichte trillingshinder veroorzaken. Voor de overige werkzaamheden verwachten we geen tot weinig hinder te veroorzaken.

De komende twee weken rijden we met het bouwtransport over de Lingedijk. Van maandag tot en met vrijdag (overdag en buiten de spits) zijn dat maximaal 10 transporten per dag, met voertuigen die binnen de wegenverkeerswet vallen.

Bouwwerkzaamheden geven helaas altijd enige hinder. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Mogelijke hinder die u de komende weken kunt ervaren is:

Werkzaamheden Locatie Mogelijke hinder
Aanbrengen hulpdamwand Westzijde spoor Lingedijk aan waterkant Aan- en afvoer groot transport, geluidshinder en lichte trillingshinder
Voorbouwlocatie Westzijde spoor Lingedijk aan waterkant Zandtransport en in 2e week geluidshinder i.v.m. aanbrengen damwand.
Plaatsen duiker 100 meter ten noorden van de overweg Lingedijk Weinig tot geen geluids- of trillingshinder.

De route over de Lingedijk wordt bij uitzondering de komende twee weken gebruikt, aangezien de tijdelijke bouwweg aan de westzijde van het spoor nog niet gereed is. Vanzelfsprekend helpen onze verkeersregelaars om de transporten veilig te laten verlopen. Afspraak met de gemeente is dat er geen transporten plaatsvinden tijdens de spitsuren in verband met de aanwezigheid van veel fietsers van en naar het station over het Trichtse Voetpad.

In week 52, 2018 en week 1, 2019 vinden er geen werkzaamheden plaats i.v.m. kerstvakantie.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail: info@delingensealliantie.nl.

Op 7 december hebben we een brief in de bus gedaan bij alle adressen gelegen aan de Lingedijk tussen de aansluiting met Dr. van der Willigenstraat en de Bulkstraat, en de eerste huizen aan de Kerkstraat. De brief kunt u via deze link digitaal lezen: https://delingensealliantie.nl/wp-content/uploads/2018/12/Brief-07-12-2018.pdf.

Bericht delen:

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  06 53 59 98 51

  info@delingensealliantie.nl

  De Lingense Alliantie
  Kostverlorenkade 16
  4191 CH Geldermalsen

  © De Lingense Alliantie

  Back To Top