skip to Main Content

VEELGESTELDE VRAGEN

Algemeen

Waarom wordt de spooromgeving om Geldermalsen aangepast?

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is het aantal intercity’s per uur, per richting al toegenomen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat straks van vier naar zes per uur, per richting. Om dit te kunnen realiseren zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen passen we daarom het spoor en het station aan. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en komt er een reizigerstunnel die meer ruimte en comfort biedt.

 

In Tricht worden de bestaande spoorwegovergangen ter plaatse van de Nieuwsteeg en de Lingedijk vervangen door onderdoorgangen. De Nieuwsteeg wordt geschikt voor fiets- en voetverkeer en de Lingedijk wordt geschikt voor fiets-, voet- en autoverkeer. Een derde onderdoorgang realiseren we ter plaatse van de toekomstige randweg aan de noordzijde van Tricht. Daarnaast werken we aan maatregelen om geluid en trillingen te verminderen en verbeteren we de waterhuishouding samen met het Waterschap Rivierenland.

Wie voert de werkzaamheden uit?

De aannemerscombinatie Dura Vermeer-Mobilis realiseert het project SpoorOmgeving Geldermalsen in opdracht van ProRail. De aannemerscombinatie en ProRail vormen samen De Lingense Alliantie.</ p>

Waar kan ik terecht met vragen, complimenten, tips of klachten?

Via het contactformulier op de website (klik op deze link), via e-mail: info@delingensealliantie.nl of via het algemene informatienummer: 06 535 998 51.

De bouw

Waar komt het zand vandaan?

Het zand wordt door onze onderaannemer vanuit het K3 Deltagebied Lingemeren in Echteld aangevoerd.

Welke bouwroutes gaat u gebruiken?

De bouwroute loopt via de Rondweg van Geldermalsen over de Lingedijk, langs Dr. Van de Willigenstraat, Nieuwsteeg en dan via het derde aan te leggen spoor richting de Lingebrug. Er zullen maatregelen worden ingezet om de hierboven genoemde bouwroute zo veilig en beheerst mogelijk te laten verlopen. Er zullen verkeersregelaars op belangrijke punten worden ingezet en er gelden gelimiteerde snelheden voor vrachtwagens.

 

De planning

Waarom wordt er niet begonnen met de bouw van de Randweg?

De bouw van de Randweg zit momenteel nog in de aanbestedingsfase. Het maakt geen onderdeel uit van het contract van De Lingense Alliantie.

Krijg ik overlast?

Bouwwerkzaamheden geven helaas altijd overlast. Het is aan ons om de hinder zo veel mogelijk te beperken. We zijn immers te gast in uw omgeving. We vermelden de te verwachten hinder altijd van tevoren  op de website en in de nieuwsbrief. Via deze link kunt u zien wat er de komende maanden gaat gebeuren: https://delingensealliantie.nl/debouw/

De Lingense Alliantie is lid van De Bewuste Bouwers. De Bewuste Bouwers Gedragscode richt zich op de bouwplaats en haar omgeving. De gedragscode biedt het hele projectteam concrete handvatten hoe zij bewust met minder hinder kunnen werken.

Waarom loopt de aanvoerroute niet via het spoor of het water?

Alle mogelijke routes zijn uitvoerig geanalyseerd op impact op verschillende gebieden, zoals veiligheid, hinder, tijd, financiën en status van grondbeschikbaarheid. Daaruit is gebleken dat de route via de Nieuwsteeg de meest optimale route is. De aanvoer vanaf het spoor of over de Linge is niet mogelijk vanwege de doorlooptijd van vergunningen en logistiek.

Ontwerp

Hoe gaan de geluidsschermen eruit zien en waar komen ze?

De exacte invulling en vormgeving van deze schermen wordt op dit moment nog ontworpen. Het komt er op neer dat de geluidswanden een groene uitstraling krijgen met bijvoorbeeld klimplanten. Bij de Lingebrug en het treinstation Geldermalsen worden de geluidswanden doorzichtig. Begin 2019 is het saneringsplan ter inzage gelegd. In dit plan staan de uitgangspunten beschreven voor het ontwerp van de geluidsschermen.

 

Waarom worden er vooral geluidswanden aan de oostzijde van het spoor geplaatst?

Geluidswanden worden alleen geplaatst indien er bebouwing in de buurt staat. Aan de oostzijde van het spoor bij Geldermalsen en Tricht is meer bebouwing dan aan de westzijde van het spoor.

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  06 53 59 98 51

  info@delingensealliantie.nl

  De Lingense Alliantie
  Kostverlorenkade 16
  4191 CH Geldermalsen

  © De Lingense Alliantie

  Back To Top