skip to Main Content

Tijdelijke verkeerssituatie oostelijke aansluiting onderdoorgang Lingedijk

 

Op donderdag 14 mei 2020 hebben wij brieven bezorgd in de directe omgeving van de onderdoorgang Lingedijk. Lees hieronder de inhoud van de brief.

 

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden bij u in de buurt.

 Zoals u buiten kunt zien, zijn wij druk bezig met de realisatie van de onderdoorgang Lingedijk / shared space. Om het definitieve werk te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om te beschikken over een beperkt deel van de gronden van de Lachende Gans (de parkeerplaatsen, huidige toerit en deel van het terras). De benodigde gronden zijn helaas niet tijdig beschikbaar gekomen voor De Lingense Alliantie. In deze brief geven wij een toelichting op het tijdelijk ontwerp voor de oostelijke aansluiting en op de komende werkzaamheden. Tevens hebben wij twee bijlagen toegevoegd: het tijdelijk ontwerp en het definitieve ontwerp van de onderdoorgang Lingedijk (zie bijlagen).

 

Tijdelijk ontwerp oostelijke aansluiting
Om te voorkomen dat op 4 juli de overweg uit verkeer genomen wordt en er geen goed alternatief beschikbaar is, heeft ProRail het initiatief genomen om samen met de gemeente West Betuwe en De Lingense Alliantie een tijdelijk ontwerp te maken, waardoor de onderdoorgang toch op een verkeersveilige manier in gebruik kan worden genomen op 4 juli 2020. De tijdelijke situatie geldt alleen voor de oostelijke aansluiting van de onderdoorgang en shared space. De rest van het ontwerp wordt meteen in definitieve vorm opgeleverd.

 

In de bijlagen hebben wij het (technische) ontwerp toegevoegd. Binnenkort plaatsen wij visuals op de website, zodat u kunt zien hoe het eruit komt te zien. Graag nemen wij u puntsgewijs mee in de tijdelijke verkeerssituatie:

 • In het tijdelijke ontwerp kunt u zien dat de oostelijke toerit korter is geworden en aansluit op de huidige Lingedijk ter plaatse van de inrit van het voormalige woning Lingedijk 45. In de eindsituatie is de aansluiting verder richting de Lachende Gans geprojecteerd.
 • Door de helling korter te maken, wordt voorkomen dat er gebouwd wordt op grond dat nog niet overgedragen is, gevolg hiervan is dat het talud (de helling) van de weg en fietspad tijdelijk steiler aangelegd moet worden. Uiteraard blijft de helling binnen de wettelijke normen en zijn de hellingsgraden met de gemeente West Betuwe afgestemd.
 • De aansluiting van het fietspad op de Lingedijk zal tijdelijk anders komen te liggen dan in het oorspronkelijk ontwerp. Het betreft hier een tijdelijke situatie. Zo gauw de situatie en onze bouwplanning het toelaat, bouwen wij de onderdoorgang om naar de situatie zoals dat oorspronkelijk bedoeld was  en waarbij ook de nieuwe parkeerplaatsen en de fietsstraat aangelegd worden. Een deel van de verharding zal tijdelijk zijn en later weer opgebroken worden.

 

 

Afbeelding 1. Ontwerp tijdelijke situatie oostelijk aansluiting Lingedijk (zie ook bijlage)

Werkzaamheden
Vanaf 25 mei starten wij gefaseerd met de werkzaamheden, waarbij wij de nieuwe aansluitingen gaan realiseren. In eerste instantie starten wij met een halve rijbaanafzetting op de Lingedijk, waardoor er tijdelijk een eenrichtingsweg wordt ingesteld met de richting van oost naar west.

 

 • Van 8 juni 2020 tot en met 17 juni 2020 realiseren wij de aansluiting van de onderdoorgang aan de westzijde van het spoor. Het is gedurende deze periode niet mogelijk om het spoor over te steken voor al het verkeer. De omleidingsroute voor al het verkeer loopt via de Nieuwsteeg. Woningen en inritten blijven wel bereikbaar. De fietsroute Trichtsevoetpad-Lingedijk-Kerkstraat blijft toegankelijk.
 • Van 17 juni 2020 tot en met 1 juli 2020 is het voor fietsers en voetgangers enkel mogelijk om vanaf het Trichtsevoetpad linksaf richting de Lingedijk te rijden. De richting vanaf het Trichts Voetpad naar de Kerkstraat is dan afgesloten. Ook in deze situatie blijven de woningen bereikbaar.
 • Van 1 juli 2020 tot en met 3 juli 2020 zijn wij bezig met het aanbrengen van de laatste asfaltlagen, waardoor in deze periode het gebied tussen beide aansluitingen volledig is afgesloten voor verkeer. De woningen aan de Lingedijk zijn bereikbaar in afstemming met onze uitvoering.
 • Op 4 juli 2020 wordt de onderdoorgang Lingedijk voor het eerst in gebruik genomen en is ook het Trichts Voetpad weer bereikbaar.
 • In het weekend van 4 juli 2020 tot en met 7 juli 2020 wordt de overweg van de Lingedijk uit dienst genomen. Voor deze werkzaamheden zijn vooralsnog geen afsluitingen noodzakelijk.

 

Wij kunnen op dit moment niet zeggen hoe lang de tijdelijke inrichting van Lingedijk gaat duren. Dit is afhankelijk van grondbeschikbaarheid en de planning van onze overige werkzaamheden.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en plannen de werkzaamheden in met oog voor de bereikbaarheid van Tricht.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail: info@delingensealliantie.nl. Ook gaan wij graag met u in gesprek via beeldbellen (video conferencing).

 

Afbeelding 1. Luchtfoto – Lingedijk 02-04-2020
(foto gemaakt door Ab Donker Fotografie)

 

Met vriendelijke groet,

De Lingense Alliantie

Martijn Jansen, Omgevingsmanager

 

Bijlage A: Ontwerp tijdelijke situatie onderdoorgang Lingedijk

Bijlage B: Ontwerp definitieve situatie onderdoorgang Lingedijk

 

 

Bericht delen:

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  06 53 59 98 51

  info@delingensealliantie.nl

  De Lingense Alliantie
  Kostverlorenkade 16
  4191 CH Geldermalsen

  © De Lingense Alliantie

  Back To Top