skip to Main Content

De Lingense Alliantie is in opdracht van ProRail bezig met de werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Een van de werkzaamheden betreft het herinrichten van station Geldermalsen. Op deze pagina leest u meer informatie over de herinrichting, zoals de werkzaamheden en het ontwerp.

Achtergrond
Het station Geldermalsen wordt opnieuw ingericht om te voldoen aan het Programma Hoogfrequent Spoor. De Merwedelingelijn krijgt een vrijliggend spoor, zodat op het hoofdspoor elk uur zes intercity’s en twee tot zes sprinters kunnen rijden. De Lingense Alliantie vervangt de huidige loopbrug in een reizigerstunnel en bouwt aan beide zijden een aangenaam entree. Ook bouwen wij twee nieuwe perrons: aan de oostzijde en aan de westzijde. Het perron aan de westzijde wordt het perron voor de Merwedelingelijn. 

 

Foto: situatie van station Geldermalsen in jan 2020, Ab Donker Fotografie

Update Station Geldermalsen voorjaar 2021


Ontwerp

Publieksstem doorslaggevend bij keuze ontwerp Reizigerstunnel Station Geldermalsen

De Lingense Alliantie heeft vier architectenbureaus gevraagd om een schetsontwerp te maken voor de nieuwe entrees en reizigerstunnel van het station Geldermalsen. De vier ontwerpen zijn afgelopen maandag 6 mei gepresenteerd aan de bewoners van Geldermalsen en de vakjury (beoordelingscommissie). De bewoners hebben op die avond hun voorkeur uitgesproken voor het ontwerp van Hans van Heeswijk architecten. Na beoordeling door de vakjury, is de conclusie dat Hans van Heeswijk architecten de hoogste totaalscore heeft gehaald en de opdracht krijgt om het ontwerp verder uit te werken. De publieksstem heeft hierbij de doorslag gegeven.

Bekijk hieronder het ontwerp:

 

2020.01.17 Station Geldermalsen

Station Geldermalsen – ingang Oostzijde 

2020.01.17 Station Geldermalsen (2)

Station Geldermalsen – ingang Westzijde

2020.01.17 Station Geldermalsen (3)

Zicht vanuit de nieuwe reizigerstunnel

2020.01.17 Station Geldermalsen (4)

Bovenaanzicht station Geldermalsen

Werkzaamheden

Zes weken beperkt treinverkeer met 3 weekenden geen treinverkeer

Van vrijdag 3 juli 2020 01:00 uur t/m  maandag 10 augustus 2020 05:00 uur werken wij dag en nacht aan het spoor.
In deze 6-weekse periode met geen of beperkt treinverkeer gaan wij meerdere grote mijlpalen behalen: 

  • het inhijsen van de reizigerstunnel bij station Geldermalsen
  • de ingebruikname van zijperron 1/2 en 6/7
  • verkorten van het middenperron
  • werkzaamheden in Tricht

Op het station Geldermalsen gaan wij in de 6 weken gefaseerd de elementen voor de reizigerstunnel in het spoor hijsen.  Gedurende deze 6-weekse periode rijden er beperkt treinen. Daarnaast zijn er binnen deze 6 weken 3 weekenden (52 of 76 uur) waarop er geen treinverkeer rijdt. Lees hieronder wat we per fase gaan doen.

 

25 mei 2020 t/m 2 juli 2020
Voorbereidende werkzaamheden

In de zes weken voorafgaand aan de grote buitendienststellingsperiode, voeren wij diverse werkzaamheden uit rondom het station Geldermalsen. Hieronder ziet u in één overzicht wat er in deze periode gaat gebeuren én hoe de bereikbaarheid aan de oostzijde van het station eruit ziet.

25 mei 2020 07:00 uur t/m 25 juni 2020 07:00 uur

25 juni 2020 07:00 uur t/m 29 juni 2020 07:00 uur

29 juni 2020 07:00 t/m 3 juli 2020 01:00 uur

Hinder en bereikbaarheid

 

Van vrijdag 3 juli 2020 01:00 tot en met maandag 10 augustus 2020 05:00 uur voert De Lingense Alliantie werkzaamheden uit op en rondom het spoor. In deze zesweekse periode zijn er 3 weekenden waarop er geen treinverkeer rijdt. In de tussenliggende periodes is het spoor deels in gebruik. Er wordt met een tijdelijke dienstregeling gewerkt, waarbij er ook deels vervangend busvervoer wordt ingezet. De dienstregeling is nog niet bekend. Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer, plan dan ruim van tevoren uw reis en raadpleeg https://www.ns.nl/reisplanner.

De bovengenoemde werkzaamheden kunnen milde tot zware hinder veroorzaken op gebied van licht, geluid en bereikbaarheid. De Lingense Alliantie heeft alle direct omwonenden via bewonersbrieven geïnformeerd over de komende werkzaamheden en zorgt ervoor dat woningen bereikbaar zijn. Ook worden de omleidingen ruim van tevoren aangekondigd (digitaal en via aankondigingsborden) en maken wij gebruik van verkeersregelaars om het verkeer goed om te leiden. 

De bewonersbrieven zijn terug te lezen op deze pagina: https://delingensealliantie.nl/nieuws

 

Back To Top