skip to Main Content

De Lingense Alliantie is in opdracht van ProRail bezig met de werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen.

Zowel bij de Nieuwsteeg als de Lingedijk vervangen we de overwegen door een onderdoorgang onder het spoor. Voetgangers, fietsers en auto’s kunnen zo straks veiliger het spoor kruisen. Een derde onderdoorgang hoort bij de nieuwe, nog aan te leggen, randweg. De onderdoorgang Nieuwsteeg wordt alleen geschikt voor voetgangers en heeft een trap & een hellingbaan. Deze onderdoorgang wordt als laatste van de drie onderdoorgangen in Tricht gerealiseerd. 

Op deze pagina leest u meer informatie over de onderdoorgang Nieuwsteeg, zoals planning en het ontwerp.

Update Nieuwsteeg voorjaar 2021

 

Ontwerp

Onderstaande animatie geeft een impressie van de nieuwe onderdoorgang bij de Nieuwsteeg. Begin 2021 zijn we gestart met de bouw van deze onderdoorgang. De planning is om deze eind van dit jaar in gebruik te nemen voor fietsers en voetgangers. Het is mogelijk dat een deel van de detailafwerking begin 2022 gaat plaats vinden.

Het autoverkeer kan vanaf 1 augustus geen gebruik meer maken van de Nieuwsteeg en gaat omgeleid worden over de nieuwe Randweg die dan in gebruik is genomen.

Houdt onze nieuwsberichten in de gaten voor een update op onze werkzaamheden.

Bovenaanzicht westzijde

Dwarsdoorsnede richting de noordzijde

Bovenaanzicht oostzijde

Ontwerp vanuit westzijde onderdoorgang

Ontwerp in de onderdoorgang (westzijde)

Ontwerp in de onderdoorgang (westzijde)

Ontwerp vanuit oostzijde onderdoorgang

Onderdoorgang Nieuwsteeg, vanuit de lucht
1 september 2019, foto gemaakt door Ab Donker Fotografie

Onderdoorgang Nieuwsteeg, vanuit de lucht
5 februari 2020, foto gemaakt door Ab Donker Fotografie

Kunst in de onderdoorgang

 

Onderdoorgang Nieuwsteeg is straks dé onderdoorgang in het centrum van Tricht voor voetgangers. Eén zijde van de tunnelwand wordt bekleed met steenstrips en er komt verlichting in de wand. De andere wand is in de bijgaande visualisaties nog kaal beton. 

Het voorstel van de gemeente en De Lingense Alliantie is om daar een mozaïek wand aan te brengen van gekleurde tegels (formaat of 2,5 cm of 25 cm) en elke tegel heeft dan 1 kleur.

Vanuit het Platform Tricht Springlevend is er een digitale poll uitgevraagd en mogen de bewoners uit Tricht  stemmen op de volgende 3 mogelijke kunstuitingen in de onderdoorgang. De stemming sluit op 15 juni 2020, daarna wordt de uitslag bekend gemaakt en laat De Lingense Alliantie de gekozen kunstuiting verder uitwerken.

 

 

Voorstel 1

Voorstel 1: historische foto's

 • De wand bekleden met historische foto’s van Tricht en omgeving in samenspraak met het historisch genootschap Tricht.
 • De afbeelding (links) geeft een idee hoe de wand er uit kan komen te zien met foto’s die zijn opgezocht op internet.
 • Kleurschakering is sepia wat aansluit bij de kleur van de steenstrips op de andere wand.
 • Noot: dit is een voorbeeld en nog niet het definitieve voorstel.

 

 

Voorstel 2

Voorstel 2: landschapsfoto uit omgeving Tricht

 • De wand bekleden met een landschapsfoto van bijvoorbeeld Ab Donker van de omgeving Tricht, bijvoorbeeld bloeiende fruitbomen langs de Linge.
 • De bijbehorende afbeelding geeft een idee hoe de wand er uit kan komen te zien met een foto die opgezocht is op internet. Dit is een voorbeeld en nog niet de definitieve afbeelding. 
 • Na keuze voor dit voorstel wordt het definitieve plaatje gekozen in overleg met de architect en de fotograaf.

 

 

Voorstel 3

Voorstel 3: tekeningen door kinderen uit Tricht

 • De wand bekleden met een verzameling van tekeningen gemaakt door de basisschoolleerlingen van Tricht. De bijbehorende afbeelding geeft een idee hoe de
  wand er uit kan komen te zien met foto’s die zijn opgezocht op internet.
 • Dit is een voorbeeld en nog niet de definitieve kunstuiting, dat wordt door de Lingense Alliantie bepaald.
 • Na keuze voor dit voorstel wordt de uitwerking in overleg met de architect en de gemeente uitgevoerd.

 

Werkzaamheden

 

De onderdoorgang bij de Nieuwsteeg is de laatste onderdoorgang die De Lingense Alliantie gaat realiseren. In medio 2021 starten we met het inrichten van de bouwplaats en wordt de onderdoorgang gebouwd. 

Wij hebben al werkzaamheden uitgevoerd aan het spoor en de spoorsystemen. Ook zijn er kabels & leidingen verlegd naar de definitieve locatie. Tijdens de buitendienststelling van 21 juli 2020 tot en met 27 juli 2020 brengen wij de benodigde damwanden en palen aan voor de bouw van de onderdoorgang.

Op zaterdag 6 juni 2020 voeren wij een heiproef uit aan de westzijde van de overweg. Tijdens deze heiproef brengen wij een funderingspaal aan om te bepalen hoe snel wij in de zomer kunnen werken tijdens de buitendienststelling. Wij testen de dichtheid van de ondergrond en meten de impact voor de omgeving op het gebied van geluid en trillingen. De funderingspaal die wordt aangebracht, is meteen onderdeel van de definitieve onderdoorgang.

 

 

Back To Top