skip to Main Content

De Lingense Alliantie is in opdracht van ProRail bezig met de werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen.

Zowel bij de Nieuwsteeg als de Lingedijk vervangen we de overwegen door een onderdoorgang onder het spoor. Voetgangers, fietsers en auto’s kunnen zo straks veiliger het spoor kruisen. Een derde onderdoorgang hoort bij de nieuwe, nog aan te leggen, randweg. De onderdoorgang Lingedijk wordt in juli 2020 in gebruik genomen en is geschikt voor al het verkeer tot een hoogte van 3.30 meter. 

Op deze pagina leest u meer informatie over de onderdoorgang Lingedijk.

Update Lingedijk voorjaar 2021

Ontwerp van de onderdoorgang Lingedijk

De definitieve situatie bij de onderdoorgang gaat er als volgt uit zien (zie onderstaande afbeelding). De aansluiting aan de oostzijde mondt uit in een shared space gebied. Bij een shared space wordt de verkeerssituatie gereguleerd op basis van eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden. Hierbij wordt gestreefd naar goede balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. 

Samen met de gemeente en de omgeving Tricht is onderstaand ontwerp tot stand gekomen. Dit is het ontwerp wat straks gaat gelden voor de definitieve situatie. 

 

Definitief ontwerp onderdoorgang Lingedijk (link naar ontwerptekening

Bovenaanzicht oostelijke aansluiting

Onderdoorgang Lingedijk (oostzijde)

Aanzicht vanuit het fiets- en voetgangerspad (westzijde)

Uitzicht naar Linge (zuidzijde) vanuit onderdoorgang

Ontwerp onderdoorgang Lingedijk (westzijde)

Onderdoorgang Lingedijk (oostzijde)

Onderdoorgang Lingedijk, vanuit de lucht
20 mei 2020, foto gemaakt door Ab Donker Fotografie

Onderdoorgang Lingedijk, vanuit de lucht
20 mei 2020, foto gemaakt door Ab Donker Fotografie

 

Tijdelijk ontwerp oostelijke aansluiting

Om te voorkomen dat op 4 juli de overweg uit verkeer genomen wordt en er geen goed alternatief beschikbaar is, heeft ProRail het initiatief genomen om samen met de gemeente West Betuwe en De Lingense Alliantie een tijdelijk ontwerp te maken, waardoor de onderdoorgang toch op een verkeersveilige manier in gebruik kan worden genomen op 4 juli 2020. De tijdelijke situatie geldt alleen voor de oostelijke aansluiting van de onderdoorgang en shared space. De rest van het ontwerp wordt meteen in definitieve vorm opgeleverd.

Graag nemen wij u puntsgewijs mee in de tijdelijke verkeerssituatie:

  • In het tijdelijke ontwerp kunt u zien dat de oostelijke toerit korter is geworden en aansluit op de huidige Lingedijk ter plaatse van de inrit van het voormalige woning Lingedijk 45. In de eindsituatie is de aansluiting verder richting de Lachende Gans geprojecteerd.
  • Door de helling korter te maken, wordt voorkomen dat er gebouwd wordt op grond dat nog niet overgedragen is, gevolg hiervan is dat het talud (de helling) van de weg en fietspad tijdelijk steiler aangelegd moet worden. Uiteraard blijft de helling binnen de wettelijke normen en zijn de hellingsgraden met de gemeente West Betuwe afgestemd.
  • De aansluiting van het fietspad op de Lingedijk zal tijdelijk anders komen te liggen dan in het oorspronkelijk ontwerp. Het betreft hier een tijdelijke situatie. Zo gauw de situatie en onze bouwplanning het toelaat, bouwen wij de onderdoorgang om naar de situatie zoals dat oorspronkelijk bedoeld was  en waarbij ook de nieuwe parkeerplaatsen en de fietsstraat aangelegd worden. Een deel van de verharding zal tijdelijk zijn en later weer opgebroken worden.

 

Tijdelijk ontwerp onderdoorgang Lingedijk (link naar ontwerptekening)

Back To Top