skip to Main Content

HET LAATSTE NIEUWS

Hier vindt u alle nieuwsberichten over het project die we vanuit De Lingense Alliantie publiceren.

Update van De Lingense Alliantie – Coronavirus

Ook De Lingense Alliantie heeft te maken met de situatie rondom het corona-virus. Lees hier verder.

Sloop woning Lingedijk 45 in Tricht

Vanaf maandag 23 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020 gaan wij de woning aan de Lingedijk 45 gefaseerd slopen.

Werkzaamheden derden

Lees hier meer over de tijdelijke omleidingsroute bij de Lingedijk (door derden).

Tijdelijke vaarwegstremming 23 maart t/m 31 maart 2020

Lees hier meer over de werkzaamheden bij de Lingebrug tussen maandag 23 maart & dinsdag 31 maart 2020.

Heiproef bij station Geldermalsen

Lees hier meer over de werkzaamheden aan de westzijde van station Geldermalsen tussen 23 maart & 27 maart 2020.

Werkzaamheden aan overweg Nieuwsteeg

Lees hier meer over de werkzaamheden bij de overweg in de Nieuwsteeg op maandag 16 maart 2020.

Werkzaamheden Onderdoorgang Lingedijk

Lees hier meer over de extra werkzaamheden (buiten reguliere werktijden).

Bewonersbrief – Werkzaamheden bij onderdoorgang Randweg

Lees hier de inhoud van de bewonersbrief van d.d. 24 februari 2020.

Dierenbeenderen en vuurstenen opgegraven bij archeologisch onderzoek in Tricht

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn stukken dierlijk bot gevonden, waarschijnlijk pijpbeenderen van een groot dier. Ook zijn stukken vuur- en natuursteen gevonden.

Bewonersbrief – Werkzaamheden geluidsschermen in buitengebied

Lees hier de inhoud van de bewonersbrief van d.d. 3 februari 2020.

Start werkzaamheden fundering geluidsschermen in Tricht

Lees hier meer over de funderingswerkzaamheden van de geluidsschermen.

Bewonersbrief – nachtelijke werkzaamheden op station Geldermalsen

Lees hier de inhoud van de bewonersbrief van d.d. 21 januari 2020.

Bewonersbrief omgeving station Geldermalsen

Lees hier de bewonersbrief van 8 januari 2020.

Bewonersbrief funderingswerkzaamheden geluidsschermen in buitengebied van Tricht

Lees hier over de bewonersbrief van dd. 19 november 2019.

Mijlpaal: de trillingsreducerende ondergrondse constructie in Tricht is gereed!

De trillingsreducerende ondergrondse constructie is gereed! Lees hier meer.

Geplande betonstort bij onderdoorgang Lingedijk

Lees hier over de geplande ‘grotere’ betonstort van 12 november 2019 bij de onderdoorgang Lingedijk.

Bewonersbrief werkzaamheden bij overweg Nieuwsteeg

Lees hier over de bewonersbrief van dd. 16 oktober 2019.

Succesvolle buitendienststelling weekend van 30 aug t/m 2 sept

Succesvolle buitendienststelling weekend van 30 aug t/m 2 sept.

Storing treinen rondom Geldermalsen voorbij

Helaas is er bij werkzaamheden een leiding geraakt.
Samen de betrokken partijen doen wij ons uiterste best om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Geen wijzigingen in besluit saneringsplan MJPG-Geldermalsen

Op 12 augustus 2019 is het saneringsplan “MJPG-Geldermalsen zonder wijzigingen vastgesteld. Via deze link leest u meer over het besluit: besluit MJPG-plan Geldermalsen.

Bewonersbrief – werkzaamheden rondom de Nieuwsteeg

Lees hier over de bewonersbrief van dd. 8 juli 2019.

Bewonersbrief – werkzaamheden Lingedijk-Kerkstraat oostzijde spoor

Lees hier over de bewonersbrief van dd. 26 juni 2019.

Extra bericht van den Heuvel – werkzaamheden Lingedijk

Lees hier over de geplande wegafsluiting in de Kerkstraat op donderdag 20 juni 2019

Dag van de Bouw – voor het eerst onder het spoor door!

Lees hier een terugblik over de Dag van de Bouw 2019.

Bewonersbrief Van den Heuvel – Werkzaamheden Lingedijk

Lees hier het bericht van aannemingsbedrijf Van den Heuvel over de werkzaamheden van 3 juni t/m eind juli 2019.

Tracébesluit ‘Spooromgeving Geldermalsen’ onherroepelijk

Dit betekent dat het tracébesluit blijft gelden en dat de staatssecretaris verder kan gaan met de uitvoering daarvan.

Publieksstem doorslaggevend bij keuze ontwerp Reizigerstunnel Station Geldermalsen

Na beoordeling door de vakjury, is de conclusie dat Hans van Heeswijk architecten de hoogste totaalscore heeft gehaald en de opdracht krijgt om hun ontwerp verder uit te werken. De publieksstem heeft hierbij de doorslag gegeven.

Werkzaamheden kabels en leidingen (derden) Lingedijk

Van 3 juni 2019 tot en met 12 juli 2019 worden er werkzaamheden uitgevoerd door nutsbedrijven rondom de overweg bij de Lingedijk.

Definitieve fietsbrug uiterlijk eind juni 2019 in gebruik

Wij gaan ervan uit dat wij uiterlijk op 21 juni 2019 om 17.00 uur de nieuwe fietsbrug kunnen openstellen.

Grote opkomst bij presentaties entree station Geldermalsen

Op maandagavond 6 mei 2019 hebben vier architecten hun schetsontwerpen gepresenteerd aan ongeveer 100 inwoners en reizigers van gemeente West Betuwe.

Topprestatie geleverd in Tricht tijdens het Paasweekend

Tijdens het afgelopen paasweekend is er vanaf zaterdagochtend 01.00 uur tot en met dinsdagochtend 05.00 uur hard gewerkt door De Lingense Alliantie (een combinatie van Dura Vermeer en Mobilis) aan het spoor bij Tricht.

Werkzaamheden Paasweekend 2019

In dit bericht ziet u een samenvatting van de werkzaamheden in het Paasweekend en de wegafsluitingen.

Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan MJPG-Geldermalsen

Op 11 april 2019 is het Ontwerpbesluit (Meerjarenprogramma geluidsanering spoor) gepubliceerd in de Staatscourant.

Tijdelijke stremming Linge op 20 april 2019

Aanstaande zaterdagochtend 20 april 2019 vinden er hijswerkzaamheden plaats aan de oever van de Linge.

Kijk mee met de bouw

Woensdag 10 april organiseert De Lingense Alliantie een informatieavond. Bent u er ook bij?

Tijdelijk parkeerverbod Nieuwsteeg van 15 april t/m 24 april 2019

Lees hier het bericht over een tijdelijk parkeerverbod aan de oostzijde van de Nieuwsteeg van 15 t/m 24 april 2019.

Nieuwe entree station Geldermalsen

Reizigers en inwoners mogen meedenken op maandag 6 mei 2019 in het gemeentehuis in Geldermalsen.

Werkzaamheden in aanloop naar Paasweekend

De werktijden in de uitvoering zijn 07.00 uur tot 19.00 uur, waarbij mogelijk op zaterdag gewerkt wordt.

Inloopavond woensdag 10 april 2019

Woensdag 10 april organiseert De Lingense Alliantie een informatieavond. Bent u er ook bij?

Tijdelijk parkeerverbod Nieuwsteeg op 7 en 8 maart 2019

Lees hier de geplande werkzaamheden op 7 en 8 maart 2019.

Bereikbaarheid rondom het Paasweekend 2019

Lees hier de geplande wegafsluitingen tijdens het Paasweekend 2019.

Werkzaamheden week 50, 51 in 2018

Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden in Tricht voor week 50 en 51 2018.

Voorbereidende werkzaamheden

In de maanden oktober en november wordt er gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de Onderdoorgang aan de Lingedijk. Dit zijn werkzaamheden zoals snoeien, inmeten en grondonderzoek. Voor het realiseren van de tijdelijke inritconstructie voor het bouwverkeer worden enkele vrachtwagens verwacht.

Nieuwe fase voor Project Spoor Omgeving Geldermalsen

De Lingense Alliantie, een samenwerkingsverband tussen ProRail, Dura Vermeer en Mobilis, is gestart met de uitvoering van het project Spoor Omgeving Geldermalsen (SOG).

Het Tracébesluit

Het Tracébesluit is op 9 december 2017 vastgesteld door de Staatssecretaris. Daarna heeft het Tracébesluit tot eind januari 2018 voor 6 weken ter inzage gelegen in de gemeenten Geldermalsen, Houten en Culemborg.

SOCIAL MEDIA

De Lingense Alliantie

Bouwbedrijf
221

De komende drie jaar werkt De Lingense Alliantie aan de realisatie van project SpoorOmgeving Geldermalsen.

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

3 weeks 6 days ago

Nieuwsbrief SpoorOmgeving Geldermalsen - maart 2020 - mailchi.mp/047060bcbf8e/nieuwsbrief-spooromgeving-geldermalsen-maart-2020

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

4 weeks 2 hours ago

Bij de onderdoorgang Randweg in Tricht werken wij aan beide kanten van het spoor. De komende 2,5 week brengen wij damwanden en palen aan (oostzijde), zodat wij de nieuwe toerit van de onderdoorgang kunnen uitgraven.

Lees meer over de werkzaamheden, de planning en het ontwerp op onze website: delingensealliantie.nl/onderdoorgang-randweg

(de luchtfoto is gemaakt door Ab Donker)

ProRail, Mobilis TBI Infra, Dura Vermeer

De Lingense Alliantie

1 month 5 days ago

Lees hier de inhoud van de bewonersbrief van d.d. 24 februari 2020.

delingensealliantie.nl/bewonersbrief-werkzaamheden-bij-onderdoorgang-randweg/

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

1 month 1 week ago

Wat een opkomst! Zo’n 120 geïnteresseerden zijn gisteren binnen gelopen bij onze inloopavond. Bedankt voor uw interesse, vragen en tips!

Foto’s gemaakt door Ab Donker

#spoorproject #bouwcommunicatie #informatie #hinder #planning #werkzaamheden #treinleven #inloop #tricht #geldermalsen #spooromgevinggeldermalsen

ProRail, Dura Vermeer, Mobilis TBI Infra

De Lingense Alliantie

1 month 1 week ago

Wij zijn bijna klaar met de opbouw van de informatieavond! Bent u er straks bij? Inloop tussen 17.00 en 20.00 uur

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

1 month 1 week ago

Eerste stort aan de westzijde van de Randweg! Wij bouwen nu de voorbouwlocatie waar een deel van de onderdoorgang wordt voorgebouwd.

Dit deel wordt in het weekend van 4-7 juli 2020 in de spoorbaan gereden.

#spooromgevinggeldermalsen #spoorproject #bouw #indebouw #beton

ProRail, Dura Vermeer, Mobilis TBI Infra

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

1 month 2 weeks ago

Herinnering inloopavond woensdag 19 februari 2020 - Bent u erbij? mailchi.mp/cf7a2d39d045/herinnering-inloopavond-woensdag-10-juli-1239299

De Lingense Alliantie

2 months 7 hours ago

www.prorail.nl/nieuws/dierenbeenderen-en-vuurstenen-opgegraven-bij-archeologisch-onderzoek-in-tricht

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

2 months 3 days ago

Vanaf vandaag brengen wij de funderingspalen aan voor de geluidsschermen aan de oostzijde van het spoor in Tricht. Wij zijn gestart aan het einde van de Willem Mechteldstraat en werken stapsgewijs door tot halverwege het Trichtsevoetpad. De werkzaamheden vinden overdag plaats (tussen 07.00 en 19.00 uur) op 27, 28, 29 januari en 3, 4, 5 februari 2020.

De werkzaamheden kunnen enig geluids- en trillingshinder veroorzaken.

De Lingense Alliantie

De Lingense Alliantie

2 months 1 week ago

Vandaag zijn eerstejaarsstudenten Civiele Techniek van de Avans Hogeschool op bezoek geweest om kennis te maken met de bouw. Zo vertelden wij over de bedrijven ProRail, Dura Vermeer en Mobilis TBI Infra, over de alliantievorm, het project SpoorOmgeving Geldermalsen en over de verschillende functies die je na je studie kunt invullen, zoals uitvoerder, omgevingsmanager, adviseur geotechniek en meer!

#bouwendnederland #civielebouw #spoorproject #spooromgevinggeldermalsen Bouwend Nederland #werkenindebouw

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u alle nieuwsbrieven die we vanuit De Lingense Alliantie hebben verstuurd.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het project SpoorOmgeving Geldermalsen?
Meldt u zich dan aan via de nieuwsbrief.

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

06 53 59 98 51

info@delingensealliantie.nl

De Lingense Alliantie
Kostverlorenkade 16
4191 CH Geldermalsen
Back To Top