Ga naar hoofdinhoud

Het project SpoorOmgeving Geldermalsen

Het project SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) is gegund aan de combinatie Dura Vermeer en Mobilis. Samen met ProRail vormen zij De Lingense Alliantie; de organisatie die het project gaat uitvoeren.

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is het aantal intercity’s per uur, per richting al toegenomen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat straks van vier naar zes per uur, per richting. Om dit te kunnen realiseren zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen passen we daarom het spoor en het station aan. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en komt er een reizigerstunnel die meer ruimte en comfort biedt.

In Tricht worden de bestaande spoorwegovergangen ter plaatse van de Nieuwsteeg en de Lingedijk vervangen door onderdoorgangen. De Nieuwsteeg wordt geschikt voor fiets- en voetverkeer en de Lingedijk wordt geschikt voor fiets-, voet- en autoverkeer. Een derde onderdoorgang realiseren we ter plaatse van de toekomstige randweg aan de noordzijde van Tricht. Daarnaast werken we aan maatregelen om geluid en trillingen te verminderen en verbeteren we de waterhuishouding samen met het Waterschap Rivierenland.

Waarom een alliantie?

Er gaat in relatief korte tijd veel gebeuren op en rond het spoor Geldermalsen. Dit willen we zorgvuldig en veilig uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder en overlast voor de omwonenden en de omgeving. Daarom is besloten om de krachten van de opdrachtgever (ProRail) te bundelen met de opdrachtnemer (combinatie Dura Vermeer en Mobilis). Samen werken we als één team; De Lingense Alliantie. Het team wordt aangestuurd door het Alliantie Management Team (AMT). Het AMT heeft de dagelijkse leiding over de alliantie. Elk teamlid heeft zijn eigen aandachtsveld. Martijn Jansen, de omgevingsmanager is uw aanspreekpunt.

Back To Top