skip to Main Content

Dierenbeenderen en vuurstenen opgegraven bij archeologisch onderzoek in Tricht

Bestaat het vermoeden dat er waardevolle archeologische vondsten in de grond te vinden zijn op een beoogde projectlocatie? Dan voert ProRail eerst onderzoek uit vóór er gebouwd mag worden. Begin januari was dat bijvoorbeeld in Tricht, waar binnenkort een onderdoorgang voor de nog te realiseren Randweg wordt aangelegd.
Suzanne van der A aan het werk bij archeologisch onderzoek Tricht

Veelbelovend vooronderzoek

‘We graven natuurlijk niet altijd en op elke projectlocatie‘, vertelt Suzanne van der A, een van de twee senior archeologen van ProRail. ‘Voor een archeologische opgraving zoals bij Tricht moeten we het sterke vermoeden hebben of zelfs een daadwerkelijke aanwijzing dat er op de plek iets waardevols ligt met archeologische waarde. Op basis van vooronderzoek , is vastgesteld dat delen van de projectlocatie hoge archeologische potentie hebben. We groeven vervolgens proefsleuven om vast te stellen of hier inderdaad archeologische vindplaatsen zijn.’  

Interessante vondsten uit de steentijd

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn stukken dierlijk bot gevonden, waarschijnlijk pijpbeenderen van een groot dier. Ook zijn stukken vuur- en natuursteen gevonden. Eén stuk vuursteen is mogelijk zelfs een restant van een kleine bijl. Een groter opgezette opgraving kan nog meer vondsten opleveren die de vindplaats beter kunnen dateren.

Uniek in Tricht

Wat maakt de opgraving in Tricht zo bijzonder? Suzanne: ‘De vindplaats is uit het midden Neolithicum; dat is ruim 3000 jaar v.Chr.. Zo’n vindplaats is vrij zeldzaam en deze is ook nog eens van hoge kwaliteit. De gevonden grondsporen en stukken vuur- en natuursteen zijn goed bewaard gebleven. We verwachten daarom dat de informatiewaarde van deze vindplaats hoog is: we kunnen met deze opgraving nieuwe informatie krijgen over een periode waarover we nog niet zoveel weten.’

Nederzetting

De sporen die tot nu toe zijn gevonden, zoals paalkuilen van boerderijen en bijgebouwen, wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting. Tijdens de opgraving kunnen mogelijk nog waterkuilen, haardkuilen en sporen van erfafscheidingen en greppels worden gevonden. Het zou mooi zijn als behalve vuur- en natuursteen ook wat aardewerk wordt gevonden. Metalen voorwerpen verwacht Suzanne niet omdat de productie van metaal pas later begon.

Niet-gesprongen explosieven

Suzanne is niet de enige die de inhoud van de bodem graag wil bekijken voor er wordt gebouwd. Ook de vakdeskundigen van ProRail die gaan over bodem, kabels en leidingen en niet-gesprongen explosieven kijken mee of de projectlocatie veilig is.   

Project Spooromgeving Geldermalsen

Een mooie bijkomstigheid van het archeologisch onderzoek dat nu plaats heeft gevonden: de grond is al afgegraven voor de werkzaamheden van de Lingense Alliantie die in februari beginnen om de onderdoorgang ter hoogte van de Broeksteeg voor de nog aan te leggen randweg te realiseren.

 

Bericht delen:

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  06 53 59 98 51

  info@delingensealliantie.nl

  De Lingense Alliantie
  Kostverlorenkade 16
  4191 CH Geldermalsen

  © De Lingense Alliantie

  Back To Top