skip to Main Content

Bewonersbrief werkzaamheden bij overweg Nieuwsteeg

Op 16 oktober 2019 hebben wij een bewonersbrief in de bus gedaan bij direct omwonenden van het werkgebied rondom de overweg Nieuwsteeg. Hieronder leest u de inhoud van de brief:

Geachte heer/mevrouw,

 

Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden bij u in de buurt.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de trillingsreducerende ondergrondse constructie (TROC). Op dinsdag 8 oktober 2019 is de diepwand machine gestart met het graven en zijn de eerste panelen opgeleverd. Inmiddels is de diepwand machine op gang gekomen en verloopt het proces steeds efficiënter. Hiermee verwachten wij dat we binnen de planning blijven en dat de constructie medio november gereed is.

Wij sluiten de overweg Nieuwsteeg één week en twee dagen af gedurende de realisatie van de TROC (zijnde de herfstvakantie). Van maandag 21 oktober 2019 01.00 uur tot en met dinsdag 29 oktober 2019 16.00 uur is de overweg Nieuwsteeg afgesloten voor al het verkeer. De afzetting is één dag langer dan eerder vermeld. De extra tijd is benodigd om de betonplaten na de buitendienststelling weer terug te plaatsen ten oosten van de overweg Nieuwsteeg. De omleidingsroute loopt via de overweg Lingedijk. Wij zetten verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden. Gedurende twee nachten worden er werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de overweg Nieuwsteeg, te weten: maandag 21 oktober 2019 én dinsdag 29 oktober 2019. Op beide dagen is het spoor tussen 01.00 uur en 05.00 uur buiten dienst. Tijdens de eerste nacht worden de betonplaten en de overweginstallatie verwijderd. De overweg wordt afgesloten middels vast hekwerk. Tijdens de nacht van 29 oktober 2019 worden de betonplaten weer teruggeplaatst en wordt de overweginstallatie weer in dienst genomen. Deze werkzaamheden kunnen geluids- en mogelijk trillingshinder veroorzaken voor de direct aanwonenden.

 

Onderdoorgang Randweg

Ter plaatse van de onderdoorgang van de Randweg is op dit moment de productie- en opslagplaats van de cement-bentoniet voor de TROC. Na gereedkomen van de TROC wordt de installatie afgebroken en afgevoerd. Aansluitend wordt de bouwplaats ingericht voor de onderdoorgang van de Randweg.

 

Op donderdag 17 oktober tussen 07.00 uur en 17.00 uur asfalteren wij de bouwweg richting de toekomstige onderdoorgang van de Randweg. Deze bevindt zich direct aan de westzijde van het spoor tussen de Nieuwsteeg en de toekomstige onderdoorgang Randweg (richting het noorden). Wij zijn ons ervan bewust dat deze werkzaamheden ook gedurende spitstijden plaatsvinden. Wij zetten extra verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden. De werkzaamheden voor het asfalteren bevinden zich op het bouwterrein. De mogelijke hinder zal met name veroorzaakt worden door de transportbewegingen voor de aanvoer van het asfalt. Het aantal transporten komt neer op ongeveer 20 vrachtwagens.

 

Inloopavond woensdag 16 oktober 2019

Zoals in een eerdere brief vermeld, houden wij vanavond een algemene informatieavond. Deze informatieavond is voor inwoners en andere geïnteresseerden rondom het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Op deze avond informeren wij u over de voortgang van het project en staan onze projectleden klaar om uw vragen te beantwoorden.

De informatieavond is van 17.00 uur – 20.00 uur en vindt plaats op de Kostverlorenkade 16, Geldermalsen. U bent van harte bent uitgenodigd om langs te komen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of heeft u behoefte aan een één-op-één gesprek over de komende werkzaamheden, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail: info@delingensealliantie.nl.

 

Met vriendelijke groet,

De Lingense Alliantie

 

Martijn Jansen
Omgevingsmanager

Bericht delen:

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  06 53 59 98 51

  info@delingensealliantie.nl

  De Lingense Alliantie
  Kostverlorenkade 16
  4191 CH Geldermalsen

  © De Lingense Alliantie

  Back To Top