skip to Main Content

Bewonersbrief werkzaamheden bij overweg Nieuwsteeg

Op 19 november 2019 hebben wij een bewonersbrief in de bus gedaan bij omwonenden van het spoor, in het buitengebied ten noorden van Tricht. Hieronder leest u de inhoud van de brief:

 

Geachte heer/mevrouw,

De Lingense Alliantie is in opdracht van ProRail bezig met de werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Een van de werkzaamheden betreft het realiseren van geluidsschermen in de omgeving Geldermalsen. In deze brief brengen wij u op de hoogte van deze werkzaamheden in de nabijheid van uw woning.

 

Achtergrond

ProRail is als beheerder van het spoor verplicht om geluidssanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. Het saneringsplan (MeerJarenProgramma Geluidsanering) bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de spoorweg op de gevel van woningen zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen. Deze maatregelen. Bij het plaatsen van de geluidschermen is rekening gehouden met stedenbouwkundige bezwaren van de voormalig gemeente Geldermalsen. Op diverse locaties langs het spoor brengen wij geluidsschermen aan. De locaties van de geluidsschermen vindt u op de plattegrond (afbeelding 1). Op bijgevoegde plattegrond is de hoogte van de geluidsschermen 1 meter ten opzicht van de bovenkant van de spoorrails.

 

Werkzaamheden

Op diverse locaties zijn er inmiddels kabels & leidingen bovengronds gehaald en in beschermingsbuizen gestopt. Deze kabels en leidingen worden later in de kabelgoot van de geluidsschermen teruggeplaatst. Binnenkort starten wij met de bouw van de funderingen voor de geluidsschermen. Dit zijn funderingsstijlen die in de grond worden geplaatst. In het onderstaande overzicht ziet u wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden onder reguliere bouwtijden uitgevoerd,  07.00 uur t/m 17.00 uur.

Globale planning geluidsschermen
Werkzaamheden Weeknummer Periode
1.     Grondwerk, verleggen van kabels en leidingen

Week 51 in 2019

Week 2 in 2020

16 t/m 20 december 2019

6 t/m 10 januari 2020

2.     Fundatie geluidsschermen Week 4-6 in 2020 20 januari t/m 7 februari 2020
3.     Plaatsen geluidsschermen Week 19-22 in 2020 4 mei t/m 29 mei 2020

Afbeelding 1. Plattegrond van de geluidsschermen in het buitengebied ten noorden van Tricht.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of heeft u behoefte aan een één-op-één gesprek over de komende werkzaamheden, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail: info@delingensealliantie.nl.

 

Met vriendelijke groet,

De Lingense Alliantie

Martijn Jansen

Omgevingsmanager

 

Bericht delen:

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

  06 53 59 98 51

  info@delingensealliantie.nl

  De Lingense Alliantie
  Kostverlorenkade 16
  4191 CH Geldermalsen

  © De Lingense Alliantie

  Back To Top