skip to Main Content

De Lingense Alliantie werkt voor u aan verbetering van het spoor!

Het project SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) is gegund aan de combinatie Dura Vermeer en Mobilis. Samen met ProRail vormen zij De Lingense Alliantie; de organisatie die het project gaat uitvoeren.

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is het aantal intercity’s per uur, per richting al toegenomen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat straks van vier naar zes per uur, per richting. Om dit te kunnen realiseren zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen passen we daarom het spoor en het station aan. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en komt er een reizigerstunnel die meer ruimte en comfort biedt.

In Tricht worden de bestaande spoorwegovergangen ter plaatse van de Nieuwsteeg en de Lingedijk vervangen door onderdoorgangen. De Nieuwsteeg wordt geschikt voor fiets- en voetverkeer en de Lingedijk wordt geschikt voor fiets-, voet- en autoverkeer. Een derde onderdoorgang realiseren we ter plaatse van de toekomstige randweg aan de noordzijde van Tricht. Daarnaast werken we aan maatregelen om geluid en trillingen te verminderen en verbeteren we de waterhuishouding samen met het Waterschap Rivierenland.

 

Waarom een alliantie?

Er gaat in relatief korte tijd veel gebeuren op en rond het spoor Geldermalsen. Dit willen we zorgvuldig en veilig uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder en overlast voor de omwonenden en de omgeving. Daarom is besloten om de krachten van de opdrachtgever (ProRail) te bundelen met de opdrachtnemer (combinatie Dura Vermeer en Mobilis). Samen werken we als één team; De Lingense Alliantie. Het team wordt aangestuurd door het Alliantie Management Team (AMT). Het AMT heeft de dagelijkse leiding over de alliantie. Elk teamlid heeft zijn eigen aandachtsveld. Martijn Jansen, de omgevingsmanager is uw aanspreekpunt.

SPOOROMGEVING GELDERMALSEN

HET LAATSTE NIEUWS

Tijdelijk parkeerverbod Nieuwsteeg op 7 en 8 maart 2019

Lees hier de geplande werkzaamheden op 7 en 8 maart 2019.

Bereikbaarheid rondom het Paasweekend 2019

Lees hier de geplande wegafsluitingen tijdens het Paasweekend 2019.

Werkzaamheden week 50, 51 in 2018

Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden in Tricht voor week 50 en 51 2018.

WAANZINNIG GOED WERKEN AAN HET SPOOR

LOCATIES & PLANNING

Planning en werkzaamheden

De Lingense Alliantie is verantwoordelijk voor het grootste deel van het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Hieronder vindt u een overzicht van de planning op hoofdlijnen. Er is nog geen aannemer bekend voor de uitvoering van de Noordelijke Randweg. Deze zit daarom niet in onderstaande planning.

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

06 53 59 98 51

info@delingensealliantie.nl

De Lingense Alliantie
Kostverlorenkade 16
4191 CH Geldermalsen

Volg ons

Back To Top