skip to Main Content

De Lingense Alliantie werkt voor u aan verbetering van het spoor!

Het project SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) is gegund aan de combinatie Dura Vermeer en Mobilis. Samen met ProRail vormen zij De Lingense Alliantie; de organisatie die het project gaat uitvoeren.

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is het aantal intercity’s per uur, per richting al toegenomen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat straks van vier naar zes per uur, per richting. Om dit te kunnen realiseren zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen passen we daarom het spoor en het station aan. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en komt er een reizigerstunnel die meer ruimte en comfort biedt.

In Tricht worden de bestaande spoorwegovergangen ter plaatse van de Nieuwsteeg en de Lingedijk vervangen door onderdoorgangen. De Nieuwsteeg wordt geschikt voor fiets- en voetverkeer en de Lingedijk wordt geschikt voor fiets-, voet- en autoverkeer. Een derde onderdoorgang realiseren we ter plaatse van de toekomstige randweg aan de noordzijde van Tricht. Daarnaast werken we aan maatregelen om geluid en trillingen te verminderen en verbeteren we de waterhuishouding samen met het Waterschap Rivierenland.

SPOOROMGEVING GELDERMALSEN

HET LAATSTE NIEUWS

Tracébesluit ‘Spooromgeving Geldermalsen’ onherroepelijk

Dit betekent dat het tracébesluit blijft gelden en dat de staatssecretaris verder kan gaan met de uitvoering daarvan.

Publieksstem doorslaggevend bij keuze ontwerp Reizigerstunnel Station Geldermalsen

Na beoordeling door de vakjury, is de conclusie dat Hans van Heeswijk architecten de hoogste totaalscore heeft gehaald en de opdracht krijgt om hun ontwerp verder uit te werken. De publieksstem heeft hierbij de doorslag gegeven.

Werkzaamheden kabels en leidingen (derden) Lingedijk

Van 3 juni 2019 tot en met 12 juli 2019 worden er werkzaamheden uitgevoerd door nutsbedrijven rondom de overweg bij de Lingedijk.

Definitieve fietsbrug uiterlijk 21 juni 2019 in gebruik

Wij gaan ervan uit dat wij uiterlijk op 21 juni 2019 om 17.00 uur de nieuwe fietsbrug kunnen openstellen.

LOCATIES & PLANNING

Neem contact met ons op
Heeft u vragen over de werkzaamheden van De Lingense Alliantie? Of heeft u een goed idee voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

06 53 59 98 51

info@delingensealliantie.nl

De Lingense Alliantie
Kostverlorenkade 16
4191 CH Geldermalsen

Volg ons

Back To Top